POH

Bij Huisartsenpraktijk Panacea zijn, ter ondersteuning van de huisartsen, meerdere POH's werkzaam.

Een POH (Praktijk Ondersteuning Huisarts) verleent gedelegeerde, medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte. De POH heeft hiertoe meer tijd tot de beschikking dan de huisarts en werkt in nauw overleg met de huisarts.

U kunt terecht bij het POH-S spreekuur en het POH-GGZ spreekuur.

 • POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
   Patiënten met diabetes mellitus kunnen terecht voor controle, advies en uitleg.
  • hart- en vaatziekten (CVRM)
   CVRM staat voor cardio vasculair risicomanagement. In het CVRM zorgprogramma berekent de praktijkondersteuner aan de hand van bloeddruk, cholesterol, wel of niet roken, geslacht en leeftijd wat het risico is op het krijgen van hart- en vaatziekten. Bij een verhoogd risico beslist de patiënt samen met de praktijkondersteuner met welke maatregelen het risico het best verlaagd kan worden.
  • astma/COPD
   Patiënten met astma of COPD kunnen terecht voor controle, advies en uitleg.
  • geriatrie
   Kwetsbare ouderen kunnen vaker gezondheidsklachten hebben en zorgen die minder goed worden herkend. Patiënten die tot deze groep behoren kunnen terecht voor zorg die passend is in hun situatie.

 • POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke Gezondheid Zorg)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.
Het is ook mogelijk dat de praktijkondersteuner u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak wil maken om bij u langs te komen.