Eigen risico

Tevens willen we U er op attenderen dat huisartsenzorg onder uw basisverzekering valt. Alle aanvullende diagnostiek (zoals bijvoorbeeld, bloed prikken, een foto of echo laten maken, een kweek of 24 uurs hartfilmpje ), medicatie en specialistische (ziekenhuis) zorg valt onder uw “eigen risico”.

Bekijk de polis van uw eigen zorgverzekering voor de voorwaarden! Hieronder vindt u een link met aanvullende uitleg van de Rijksoverheid.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering